Η εταιρία    AΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με το διακριτικό τίτλο:  "AΤΤΙΚΗ ΤOMH ATE" προέρχεται  από την  μετατροπή της  Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ,  (με δ.τ. ΑΤΤΕC ΕΠΕ)

Έχει σαν κύρια δραστηριότητα την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων πολιτικού και ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου μηχανικού .


Η ανωτέρω εταιρεία  ιδρύθηκε το 2003 από τον κo  Γκιόκα Χρήστο  του  Αθανασίου, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό του Δ.Π.Θ. (ο οποίος διατηρούσε ατομική εργοληπτική επιχείρηση κατασκευών ιδιωτικών έργων από το 1990 και δημοσίων έργων από το 1993).

 Η εταιρεία  διοικείται από τον κ Γκιόκα Χρήστο ο οποίος είναι ο Διαχειριστής και ο βασικός μέτοχος .

 

H εταιρεία διαθέτει  πτυχίο 3ης Τάξης  MEEΠ στις κατηγορίες των έργων:

  • OIKOΔΟΜΙΚΩΝ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
  • BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ